Leven op een Kasteel

Er zijn nog maar enkele plaatsen open … Meer weten? Meedoen? Inschrijven? reageer dan snel met het aanmeldformulier op deze website.

Dit jaar is meedoen nog leuker, want er is een thema en dat is  …. ‘Leven op een kasteel’ … Dit thema komt terug in het programma, het huttenbouwen en de terreinindeling ! Dit thema komt terug in het programma, het huttenbouwen en de terreinindeling: hoe, dat blijft nog een verrassing!

En verder zijn er ook dit jaar naast het hutten bouwen veel leuke andere sport- en spelactiviteiten. Zie het menu Programma en houd ook de nieuwsmail in de gaten!

 

Ook dit jaar een Huttenbouwdorp Goudse Hout

Ook dit jaar weer een huttenbouwdorp voor alle kinderen uit de wijk !

De reacties op het eerste Huttenbouwdorp Goudse Hout waren vorig jaar erg positief. Er komt dan ook dit jaar opnieuw een huttenbouwdorp voor alle kinderen uit Achterwillens en Middenwillens!

We verklappen alvast dat er wel wat gaat veranderen. Deze zomer zal het huttenbouwdorp namelijk niet meer bij de ingang van de Goudse Hout, maar op het terrein van de Goudse Manege zelf komen ….. We kunnen zo beter gebruik maken van alle mooie faciliteiten van de Manege, zoals de keuken, toiletten en binnenruimte. Uiteraard alle dank aan de Goudse Manege voor hun blijvende ondersteuning van het zomerevenement.

Wat blijft is het kleinschalige, gezellige karakter. Het aantal kinderen dat kan meedoen blijft dus beperkt. De planning is om hetzelfde aantal hutten als vorig jaar aan te houden. Maar … we willen wel iets speciaals gaan doen met het bouwen van de hutten zelf …

De inschrijving start begin april. Er komt een nieuwsmail naar degenen die vorig jaar hebben meegedaan waar en wanneer er kan worden ingeschreven. Dit jaar geldt ‘inschrijven = betalen’. Er zal een prijs gelden van in beginsel € 25 per kind.

Het organisatieteam is versterkt met enthousiaste bewoners die vorig jaar ook hebben meegedaan. We werken samen aan een leuk en afwisselend programma, zowel buiten als binnen. Het paardrijden blijft natuurlijk!

Het huttenbouwdorp is opnieuw in de eerste week van de zomervakantie, dit jaar van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 juli.

Meer weten? Meedoen? U kunt een mail sturen naar contact@huttenbouwdorpgoudsehout.nl en/of u abonneren op onze nieuwsmail.

Meer informatie volgt!

Eerste huttenbouwdorp Goudse Hout geslaagd !

Het is alweer voorbij, het eerste Huttenbouwdorp Goudse Hout …. Gezien alle reacties kunnen we met elkaar -kinderen, ouders, relaties, organisatiecomité – terugkijken op een geslaagd zomerevenement. natuurlijk zijn er het eerste jaar altijd zaken waarvan je zegt dat kan de volgende keer beter, maar dankzij ieders inzet en ondersteuning hebben kinderen en volwassenen een leuke start van de zomervakantie gehad.  Wat een goed teken is dat de meeste kinderen volgend jaar willen terugkomen! Op de facebook pagina    www.facebook.com/HuttenbouwdorpGoudseHout  vindt u alle foto’s en sfeerimpressies van Huttenbouwdorp GoudseHout 2016. Graag tot volgend jaar … !

 

Start voor-inschrijving !

 

De voor-inschrijving is gestart. Zie de informatiebrieven die op de basisscholen zijn verspreid en de facebook pagina voor data en locaties waar ouders hun kind(eren) kunnen inschrijven. Abonnees op onze digitale nieuwsbrief krijgen een vooraankondiging.

 

Nieuwe website

Op deze nieuwe website zal veel nieuws komen, over het komende Huttenbouwdorp Goudse Hout 2016, over de data en tijden, het programma, de organisatie, het inschrijven, enz., enz.

Veel leesplezier, veel kijkplezier …

En bij vragen kunt u altijd bellen of mailen.